Скенирање рањивости

Већина сајбер напада посљедица су експлоатације добро познатих пропуста и рањивости

Већина сајбер напада посљедица су експлоатације добро познатих пропуста и рањивости. Свеприсутна зависност од технологије и повезаних сервиса повећава број уређаја, база података и софтверских рјешења присутних у свакодневном пословању. То утиче на константно повећање броја препознатих и "злоупотријебљених" рањивости и пропуста.

У данашњем комплексном окружењу малвера, спајвера, незадовољства запослених и све агресивнијих хакера, развој и досљедно провођење добре политике мрежне безбједности која укључује и скенирање рањивости, постаје критична за одржавање континуитета и непрекидности пословања. Може се рећи да су процјене рањивости и процедуре опоравка постале критичне компоненте добрих пракси управљања безбједношћу информационих система.

Еуридикина понуда сервиса скенирања рањивости организована је у двије групе сервиса:

  • непрекидни сервиси скенирања,
  • пакет сервиса који укључује и технике пенетрацијског тестирања.