Друга сајбер конгеренција УДТ БиХ Сарајево

Конференција Cybersecurity summit одвија се 17-18 Новембра 2022. Више детаља о нашој теми и распореду конференције можете наћи на адреси https://yes-css.ba/agenda/

Учествовали смо у другој сајбер конференцији у организацији Удружења за дигитлну трансформацију БиХ у Сарајеву.

Наш небојша Булатовић говорио је о ризицима и пријетњама Удаљеног приступа, примјени мултифакторске аутентикације и ЗТНА рјешeња.