Припрема и тренирање плана за инцидентне ситуације

Припрема сценарија одговора на сајбер инциденте, према ЕNISA или NIST оквиру.

Изазови сајбер инцидената донијели су регулаторне захтјеве и потребу проактивне припреме за нежељене догађаје - ризике и инциденте. 

Према најшире распрострањеном водичу за припрему прилагођеног одговора на инциденте NIST Special Publication 800-61, припремили смо релевантне едукације и пословно прилагођене водиче - упутства - поступак одговора за ризике/инциденте у 4 главне фазе:

- Припрема

- Детекција и анализа

- Успостављање контроле, уклањање и опоравак

- Пост-инцидентне активности

 

 

Поред припреме писаних докумената, развијамо прилагођене групе индикатора који су рзанимљиви за одређену организацију (индикатори ризика, индикатори компромитације).