Савјетовање и екстернализација

Већина наших пројеката савјетовања се обавља кроз модел дугорочно екстернализованог сервиса.

 

Нудимо сервисе савјетовања и екстернализације из информационе безбједности, ИТ ревизије и GRC (governance, risk, compliance) домена. 

Екстернализација (оutsourcing) је као глобални феномен постала атрактивна и малим и средњим предузећима, пружајући ефективније опције пословних активности и понуђених сервиса (обично се понуди уговорени "ниво сервиса"). Екстернализација пословања нуди значајно снижавање оперативних трошкова и нуди већу ефективност трошкова извршавања споредних или некритичних операција преко услуга "треће стране". Да би се задржао фокус на језгро пословних активности (кључне процесе) екстернализација је посебно заступљена у домену ИТ сервиса.

Еуридика има дуже пословно искуство са екстернализацијским сервисима као што су:

  • процјена вриједности, квалитета или сигурности софтвера
  • процјена безбједности информационих система
  • редовни сервис скенирања рањивости и пенетрацијског тестирања
  • сервис службеника за заштиту података (DPO)
  • сервис службеника за безбједност информационог система (ISO)
  • сервиси интерне ИТ ревизије
  • услуге SWIFT CSP савјетовања
  • услуге EU GDPR савјетовања
  • услуге IT савјетовања или усклађености, итд.