Имплементација интерног СА тијела и сигурног приступа веб апликацијама

Наш имплементацијски пакет укључује подешавање интерног сертификационог тијела и развој пилот веб апликације која користи сертификате.

Сертификационо тијело (CA - Certificate Authority)

  • Ова компонента Система задужена је за издавање дигиталних сертификата web/апликативним серверима Корисника, као и његовим крајњим корисницима апликација које се извршавају на његовим web/апликативним серверима, као и за њихово повлачење и реиздавање.
  • Ова компонента Система посједује web апликацију за генерисање захтјева за издавање дигиталних сертификата и преузимање издатих дигиталних сертификата од стране крајњих корисника.  
  • Ова компонента Система генерише CRL листе или посједује OCSP респондер који ће бити кориштен од стране web/апликативних сервера Корисника.

Конфигурисани web/апликативни сервери Корисника

1. На овим серверима ће се извршавати апликације. Приступ серверима и апликацијама осигурава се коришћењем HTTPS комуникације са билатералном аутентикацијом коришћењем дигиталних сертификата издатих од стране CA.

2. Ове компоненте Система користе CRL листе или OCSP респондер.

3. Обично се инсталира и конфигурише, два или више апликативних сервера-један за сервирање .NET апликација, један за сервирање Java-базираних апликација

4. Компонента за управљање идентитетима

• Ова компонента Система омогућује аутоматизовано повезивање издатих дигиталних сертификата са корисницима у бази података пословног регистра Корисника (власницима издатих дигиталних сертификата)

• Ова компонента Система посједује SOAP-базирани ауторизациони интерфејс за провјеру права и привилегија крајњих корисника за потребе приступа жељеним web апликацијама.

• Ова компонента посједује и web-базирани интерфејс за једноставно управљање правима и привилегијама крајњих корисника који приступају веб апликацијама.

5. Пилот апликација-изабранa тестна web апликација

• Ова апликација је имплементирана коришћењем ASP.NET или Јава технологијом, омогућује upload и парсирање MS Excel и XML  докумената у формату који ће накнадно бити дефинисан у договору с Корисником, као и да посједује одговарајуће форме за мануелни унос, едитовање и брисање података, а у зависности од изабране тестне веб апликације. Сви остали детаљи се обично унапријед дефинишу од стране Корисника.

6. Компонента за општи менаџмент система

• Ова компонента Система састоји се из алата неопходних за управљање свим компонентама Система, као и алатима за њихову конфигурацију.

7. Компонента за надзор Система    

• Ова компонента Система омогућује надзор свих осталих компоненти система, те да путем web интерфејса обавјештава ИТ особље Корисника о свим промјенама статуса свих компоненти система

• Ова компонента има могућност обавјештавања ИТ особља Koрисника и путем IM и SMS порука.