ИТ ревизија и SOC2 сервиси

Већинa наших сервиса ИТ ревизије су интерне ревизије или екстернализоване активности компанија или јавних институција. Прилагођени сервиси за сервисне организације према ISAE3402 / SOC2.

 

Листа услуга ревизије укључује:

  • функције интерне ревизије
  • екстерну ИТ ревизију
  • ревизија екстернализованих активности 
  • безбједносна ревизија
  • ревизија пројеката
  • ревизија сервисних организација према ISAE3402 / SOC2
  • преглед изворног кода /escrow уговори за апликативни софтвер и депоновање изворног кода по уговору
  • специјализоване ревизије

За више информација контактирајте нашег продајног представника за детаљније и најажурније информације о понуди ИТ ревизије, GRC сервиса или понуду за пројекат по Вашој мјери.

Mожете затражити и прилагођену понуду посебних пројеката базираних на ITIL, COBIT и NIST оквирима и последњим верзијама ISO27000 групе стандарда информационе безбједности.