Интерна ревизија ИС-а

Kључни циљ функције ИТ ревизије је независна, објективна ревизија/осигурање ИТ процеса и управљачких контрола информационог система, заснована на COBIT оквиру или другим кориснички прилагођеним контролним циљевима. (према регулативи која је релевантна за корисника ).

Интерна ревизија информационих система је један од најпродаванијих сервиса наше компаније. Кључни циљеви функције ИТ ревизије су добијање независног и објективног увјерења о статусу ИТ процеса и управљачких контрола на информационом систему. Контролни оквир је базиран на COBIT - у   или другим кориснички дефинисаним оквирима и контролама које зависе од регулаторног окружења крајњег корисника.  Процјена добијених доказа одређује контролне статусе процијењених ИТ процеса на основу општеприхваћеног ISO15504 стандарда.  Преглед се може извршавати заједно са специјализованим ревизијaма и кориснички дефинисаним задацима ревизије као што су:

  • ревизија ИТ пројеката 
  • ревизија добављача - пословних партнера 
  • безбједносна ревизија
  • ревизија статуса апликативног развоја
  • ревизија aпликативног софтвера, итд

Услуге ИТ ревизије смо дизајнирали на начин да додајемо вриједност и унапређујемо организацијске процесе. Тако се помаже успостављање систематичног и фокусираног приступа процјени и унапређењу ефективности управљања ризицима, безбједносних контрола, усклађености и процеса руковођења. Интерна ИТ ревизија је катализатор за унапређење организацијских GRC и управљачких контрола, пружајући увид, приједлоге и препоруке на основу процјене инфраструктуре, података, ИТ процеса и пословних процеса.