Interna revizija IS-a

Ključni cilj funkcije IT revizije je nezavisna, objektivna revizija/osiguranje IT procesa i upravljačkih kontrola informacionog sistema, zasnovana na COBIT okviru ili drugim korisnički prilagođenim kontrolnim ciljevima. (prema regulativi koja je relevantna za korisnika ).

Interna revizija informacionih sistema je jedan od najprodavanijih servisa naše kompanije. Ključni ciljevi funkcije IT revizije su dobijanje nezavisnog i objektivnog uvjerenja o statusu IT procesa i upravljačkih kontrola na informacionom sistemu. Kontrolni okvir je baziran na COBIT - u ili drugim korisnički definisanim okvirima i kontrolama koje zavise od regulatornog okruženja krajnjeg korisnika. Procjena dobijenih dokaza određuje kontrolne statuse procijenjenih IT procesa na osnovu opšteprihvaćenog ISO15504 standarda. Pregled se može izvršavati zajedno sa specijalizovanim revizijama i korisnički definisanim zadacima revizije kao što su:

  • revizija IT projekata 
  • revizija dobavljača - poslovnih partnera 
  • bezbjednosna revizija
  • revizija statusa aplikativnog razvoja
  • revizija aplikativnog softvera, itd.

Usluge IT revizije smo dizajnirali na način da dodajemo vrijednost i unapređujemo organizacijske procese. Tako se pomaže uspostavljanje sistematičnog fokusiranog pristupa procjeni i unapređenju efektivnosti upravljanja rizicima, bezbjednosnih kontrola, usklađenosti i procesa rukovođenja. Interna IT revizija je katalizator za unapređenje organizacijskih GRC i upravljačkih kontrola, pružajući uvid, prijedloge i preporuke na osnovu procjene infrastrukture, podataka, IT procesa i poslovnih procesa.