Trening i pripreme scenarija za incidentne situacije

Priprema vodiča - scenarija odgovora na sajber incidente prema evropskom ENISA ili američkom NIST okviru

Izazovi sajber incidenata donijeli su i nove regulatorne zahtjeve i potrebu proaktivne pripreme za neželjene događaje. 

Prema najšire rasprostranjenom vodiču za pripremu prilagođenog odgovora na incidente NIST Special Publication 800-61,  pripremili smo poslovno relevantne vodiče - uputstva - postupak odgovora za incidente u 4 glavne faze:

-          Priprema

-          Detekcija i analiza

-          Uspostavljanje kontrole, uklanjanje i oporavak

-          Post-incidentne aktivnostiPored pripreme pisanih dokumenata, razvijamo prilagođene grupe indikatora koji su zanimljivi za određenu organizaciju (indikatori rizika, indikatori kompromitacije).