Druga cyber konferencija UDT

Više detalja o rasporedu i sadržajima konferencije može se pronaći na https://yes-css.ba/agenda/

Učestvovali smo u drugoj sajber konferenciji u organizaciji Udruženja za digitlnu transformaciju BiH u Sarajevu. Konferencija je održaba 17. i 18. novembra 2022. u Tarčinu. 

Naš Nebojša Bulatović govorio je o rizicima i prijetnjama Udaljenog pristupa, primjeni multifaktorske autentikacije i ZTNA rješenja.