DORA radionice i edukacije u Bosni i Hercegovini

Zbog različitih potreba korisnika ove edukacije su predviđene za namjenske potrebe i usmjerene su na oblasti IT rizika, upravljanja dobavljačima, upravljanja incidentima, dizajniranja poslovnih procesa, preispitivanja aktuelnog statusa usklađenosti, druge teme od interesa za DORA usklađenost.

U saradnji sa poslovnim partnerima organizovali smo više radionica i edukacija na temu IT rizika i priprema za usklađivanje sa DORA regulativom EU.

Prva u seriji edukacija održana je u Banjaluci u Hotelu Marriott namijenjena pretežno osiguravajućim kompanijama. Partner organizator je bilo Udruženje za dijasporu Banja Luka.

Zainteresovanim bankama, osiguravajućim kompanijama i drugim pravnim licima planiramo da organizujemo još 10 radionica koji će se provoditi u periodu do kraja ljeta 2023. godine.  

Za dodatne informcije o namjenskim edukacijama i radionicama za DORA usklađenost, pozovite naše kontakte.