Euridica postala partner kompanije Safe-T

Euridica d.o.o. je potpisala ugovor o pravu prodaje rješenja komapnije Safe-T (NASDAQ, TASE: SFET), globalno poznatog, vodećeg proizvođača rješenja za siguran pristup na lokalnoj infrastrukturi ili u hibridnom oblak okruženju.

Nakon završene sertifikacije tokom trećeg kvartala 2020. godine, Euridika je zvanično počela da nudi Zero+ familiju proizvoda kompanije Safe-T.

Safe-T grupa (Nasdaq, TASE: SFET) je davalac usluga i rješenja za pristup koja smanjuju mogućnosti napada na kritičnu korporativnu infrastrukturu, servise i podatke, podržavajući kontinuitet servisa. Lokalna ili oblak infrastruktura Safe-T rješenja obezbjeđuje različite modele pritupa i upotrebe za organizacije, bilo da je riječ o pristupu unutar organizacije ili korištenjem interneta, uvijek se primjenjuje princip “prvo validacija, zatim pristup“. To znači da nikome nije unaprijed ukazano povjerenje bili da je riječ o unutrašnjoj ili vanjskoj mreži, pri čemu je verifikacija nemetnuta za svakoga ko pokušava da ostvari pristup resursima u mreži ili u oblaku.

Široka ponuda Safe-T rješenja umanjuje izloženost organizacija napadima (smanjuje "površinu napada") i unapređuje njihove mogućnosti za odbranu od modernih sajber prijetnji. Kao dodoatni nivo bezbjednosti,  integrisano profesionalno globalno proxy rješenje servisa u oblaku pruža neometan i efikasan mrežni protok, neprekidnost servisa, neograničen broj istovremenih konekcija, ugrađenu skalabilnost, jednostavnu intergaciju sa servisima. Sa Safe-T patentiranom reverse-access tehnologijom i namjenskom tehnologijom rutiranja, organizacije svih veličina mogu obezbijediti svoje podatke, servise i mreže od internih i eksternih prijetnji. Safe-T rješenja pružaju korporacijama mogućnost bezbjedne migracije u oblak i podržavaju bezbjednost njihove digitalne transformacije.

SDP rješenje kompanije Safe-T na stranama AWS Marketplace je dostupno ovdje.

Za dodatne informacije o kompaniji i rješenjima Safe-T, posjetite strane www.safe-t.com ili kontaktirajte našeg prodajnog / tehničkog konsultanta.