Povezivanje sa privredom Ujedinjenih Arapskih Emirata

Radni sastanci sa privrednicima UAE organizovani su posredstvom Privredne komore

Euridika se pridružila Inicijativi za saradnju domaćih kompanija sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Program je organizovan od strane Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine te Privredne komore Republike Srpske.Sastanci sa gostima su organizovani u Banjoj Luci ili Sarajevu. 

Pripremili smo Profil Euridika d.o.o. i Primjere relevantnih projekata od interesa za kompanije koje su u posjeti našoj zemlji.