Eуридика постала партнер компаније Сејф-Ти

Еуридика д.о.о. је потписала уговор о праву продаје рјешења комапније Сејф-Ти (Safe-T, Nasdaq, TASE: SFET), глобално познатог лидера у дизајну рјешења за сигуран приступ на локалној инфраструктури или у хибридном облак окружењу.

Након завршене сертификације током трећег квартала 2020. године, Eуридика је званично почела да нуди Zero+ фамилију производа компаније Safe-T (Сејф-Ти).

Safe-T група (Nasdaq, TASE: SFET) је давалац услуга и рјешења за приступ која смањују могућности напада на критичну корпоративну инфраструктуру, сервисе и податке, подржавајући континуитет сервиса. Локална или облак инфраструктура Safe-T рјешења обезбјеђује различите моделе притупа и употребе за организације, било да је ријеч о приступу унутар организације или кориштењем интернета, увијек се примјењује принцип “прво валидација, затим приступ“. Tо значи да никоме није унапријед указано повјерење били да је ријеч о унутрашњој или вањској мрежи, при чему је верификација неметнута за свакога ко покушава да оствари приступ ресурсима у мрежи или у облаку.

Широка понуда Safe-T рјешења умањује изложеност организација нападима (смањује "површину напада") и унапређује њихове могућности за одбрану од модерних сајбер пријетњи. Као додоатни ниво безбједности,  интегрисано професионално глобално proxy рјешење сервиса у облаку пружа неометан и ефикасан мрежни проток, непрекидност сервиса, неограничен број истовремених конекција, уграђену скалабилност, једноставну интергацију са сервисима. Са Safe-T патентираном reverse-access технологијом и намјенском технологијом рутирања, oрганизације свих величина могу обезбиједити своје податке, сервисе и мреже од интерних и екстерних пријетњи. Safe-T рјешења пружају корпорацијама могућност безбједне миграције у облак и подржавају безбједност њихове дигиталне трансформације.

SDP рјешење компаније Safe-T на странама AWS Marketplace је доступно овдје.

За додоатне информације о компанији Safe-T, посјетите стране www.safe-t.com или контактирајте наше продајне консултанте и техничке експерте.