Sastanak Ljubljana

Učestvovali smo na više sastanaka sa bankama i IT kompanijama u Ljubljani.

Euridika je uspostavila više kontakata sa IT kompanijama i bankama u Sloveniji. Najveći interes slovenačke banke i IT kompanije su pokazale za našu ponudu servisa revizije i savjetovanja kod primjene Evropske regulative privatnosti EU GDPR i SWIFT CSP programa bezbjednosti korisnika. Upoznali smo sagovornike da je naša kompanija posredno prisutna u Sloveniji u dužem vremenskom periodu.