Ревизија добављача и нивоа сервиса (SLA)

Ревизија добављача и материјално значајних уговора или уговора о нивоу сервиса (SLA) најчешће је укључена у програме интерне ревизије. Зависно од врсте оквира и контрола које користи корисник и његов добављач дајемо детаљан извјештај о статусу контроле добављача или ревизију пружања сервисног уговора/СЛА.

Ревизија добављача и материјално значајних уговора или уговора о нивоу сервиса (SLA) најчешће је укључена у програме интерне ревизије. У регији југоисточне Европе односи са добављачима, процес избора добављача, процјене перформанси и усклађености су стриктно регулисани у јавном и банкарском сектору.

Зависно од врсте оквира и контрола које користи корисник и његов добављач дајемо детаљан извјештај о статусу контроле добављача или ревизију пружања сервисног уговора/SLA. Методологија извјештавања укључује:

  • Обавезујуће контроле система безбједности ISO27001
  • Контролне циљеве и праксе управљања из COBIT5 и АPО10 процеса
  • Управљање добављачима према COBIT водичу добрих пракси (укључује и мапирање за ITIL v3)
  • NISTA/ENISA базирани сајбер процеси
  • Друге методологије или оквири који су тражени или релевантни за корисника.