Састанак у Љубљани

Учествовали смо на више састанака са банкама и ИТ компанијама у Љубљани.

Успостављена је комуникација са више ИТ компанија и банака у Љубљани, Словенија. Највећи интерес словеначке ИТ компаније и банке су показале за нашу понуду сервиса ревизије и савјетовања код примјене Eвропске регулативе приватности ЕU GDPR и SWIFT CSP програма безбједности корисника. Упознали смо наше саговрнике да је наша компанија посредно присутна у Словенији у дужем временском периоду.