Еуридика је задржала активним сертификације ISO9001 i ISO27001

Еуридика је донијела стратешку одлуку о усвајању и развоју интерних система управљања квалитетом који јој омогућавају да несметано побољша укупне перформансе и пружи клијентима производе и услуге сталног квалитета. У наредном кварталу планирамо усвојити ISO9001 и ISO27001 групу стандарда.

Еуридика је донијела стратешку одлуку о усвајању и развоју QМS система која јој омогућава да непрекидно побољшава општи учинак и да клијентима обезбиједи производе и услуге досљедног квалитета. ISO 9001 QМS документује процесе, поступке и одговорности за постизање смјерница за квалитет и циљевe чиме подржава циљеве организације.

ISO 9001 сертификација помаже организацијама да развију и побољшају учинак, као и да демонстрирају висок ниво квалитета услуга током процеса давања понуда ради склапања уговора. Сертификација прати успјешан довршетак провјере према ISO 9001 стандарду и омогућава организацијама да:

  • ефикасније послују,
  • испуне све обавезне и нормативне захтјеве,
  • приступе новим тржиштима,
  • идентификују ризике и одговоре на њих.

 

У оквиру сертификације Еуридика се одлучила и за  ИСМС (Information security management system) или ISO 27001, а то је стандард који се бави безбjедношћу информација. ISO 27001 је припремљен да би се обезбиједио модел за успостављање, примјену, контролу, одржавање и стално побољшање система менаџмента безбједношћу информација. Циљ је да информације остану безбједне и да сви запослени знају прецизне кораке како заштитити податке компаније.

 

Еуридика је задржала активним сертификације ISO9001 i ISO27001 и у 2022. години.