Екстернализација функције интерне ревизије ИС-а

Екстернализација ИТ ревизије пружа примјену најбољих пракси ревизије, регулаторну и законску усклађеност и разумне трошкове успостављених контрола

Компетентна и континуирана интерна ревизија информационог система обично је дио регулаторних и законских обавеза у банкама, осигурању, медицинским и јавним установама. Наша је намјера да кроз дугорочну посвећеност и подршку кориснику понудимо видљиву пословну вриједност програма ИТ ревизије. Наш ревизорски тим чине специјализовани ИТ ревизори, ревизори безбједности и пројектни менаџери са дубоким разумијевањем пословања и ИТ процеса у горе наведеним дјелатностима. Већина наших уговора укључује: 

  • детаљни вишегодишњи програм ИТ ревизије са релевантним контролним циљевима
  • детаљe интерграције постојећих процедура интерне ревизије и сарадње са тимом интерне ревизије - ако постоји
  • дефиниција и одржавање регулаторног оквира ревизије 
  • дефиниција оквира за ИТ ревизију и оквира за безбједност/сајбер безбједност
  • дефинише ревизију материјално значајних екстернализованих активности.