Novi zakonski akti o bezbjednosti informacija u Bosni i Hercegovini

Usvojena je Politika bezbjednosti informacija 2017.-2022. za institucije Bosne i Hercegovine (zasnovana na standardima ISO27001 i NIST) koja obezbjeđuje ciljeve i aktivnosti za upravljanje sigurnošću informacija, kontrolu i reviziju (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine 38/17).

Politika predlaže proces zasnovan na implementaciji sistema bezbjednosti (ISMS) i implementaciji sistema vladanja, upravljanja rizicima i usklađenosti (GRC) što uključuje osnovne kontrole i smjernice za implementaciju ISMS.

Zakon o zaštiti tajnih podataka (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine 54/05 i 12/09) takođe je povećao interes za implementaciju sistema sigurnosti informacija i revizije opštih IT kontrola.