Компетенције и сертификације

Пронађите експерте који су Вам потребни

Одржавамо компетенције за индустријску безбједност, ISO27001, ISO9001, SWIFT CSP и друге релевантне сајбер компетенције.

Међу нама пронађите консултанте из различитих подручја:

- ИТ ревизија (CISA, CISSP)

- Информациона безбједност (CISM, CSX)

- ISO27k, 20k, 9k ревизија усклађености

- Управљање пројектима (PMP).