Основне информације о предузећу - контакт

Oсновне информације о предузећу - контакт

 

 

Назив фирме

 

Eуридика д.о.о.

Aдреса

 

Васе Пелагића 58-4, Бања Лука, 78000

Држава

 

Република Српска, Босна и Херцеговина

Телефон

 

+387 51 327070

Faкс

 

+387 51 327071

e-пошта

 

[email protected]

web-site

 

www.euridika.com

Директор

Извршни директор

Небојша Булатовић

Соња Павловић

ЈИБ јединствени идентификациони број

 

4402984520005

ПИБ - порески број   (ПДВ)

 

402984520005

Maтични број

 

11050000

Регистрација (назив суда и број регистрације) 

Окружни привредни суд у Бањој Луци

71-01-Рег-09-00377

 

Број запослених

 

4

Претежна дјелатност

58.29 издавање осталог софтвера

 

Назив пословне банке, број рачуна

 

MF банкa а.д. Бања Лука

5721060001172440

 

Преузмите ПДВ број: oвдје

Преузмите Потврду о регистрацији: oвдје