Управљање ИТ ризицима

Управљање оперативним и ИТ ризицима - једнократна имплементација или екстернализовани сервис

Наша понуда управљања оперативним или ИТ ризицима прилагођена је пословном окружењу корисника и укључује

  • процјену ИТ ризика и процјену нових/сајбер ризика
  • едукацију о примјени методологије управљања ризицима
  • процјену ризика ИТ пројеката, инфраструктуре или софтверских пројеката
  • екстернализацију управљања ИТ ризицима