Индустријска безбједност

Еуридика је завршила сертификацију индустријске безбједности у сарадњи са ДСО Босне и Херцеговине

Еуридици су средином децембра 2018. уручене Индустријска безбједносна дозвола степена „тајно“ и Персоналне безбједносне дозволе за запослене од стране државног безбједносног органа (ДСО). Индустријска безбједност представља примјену безбједносних мјера за заштиту тајних података у случајевима када је у оквиру пословне сарадње потребно ангажовати неко правно или физичко лице за извршење одређених услуга.
Након подношења захтјева за издавање безбједносне дозволе ДСО-у БиХ од стране Еуридике Обавјештајно-сигурносна агенција Босне и Херцеговине је извршила индустријску безбједносну провјеру Еуридике као правног лица и свих запослених у Еуридици који рукују тајним подацима при чему је констатовано непостојање безбједносне сметње.