Eуридикини модули ERP софтвера

Плате и људски ресурси
 

Спецификација функционалности апликације
Кадровска евиденција и обрачун плата

   Основни модул Кадровска евиденција

 Матични подаци о запосленима усаглашени са матичном књигом
 Аутоматско рачунање година стажа
 Извјештаји и анализе на основу података. Посебан сет извјештаја за Завод за статистику
 Праћење едукације и образовања радника
 Аутоматско генерисање рјешења о годишњим одморима


   Основни модул Обрачун плата

 Повезан са модулом кадровска евиденција
 Обрачун плата на основу сатнице, коефицијента или уговорне плате
 Врсте сатница ријешене кроз регистар заједно са њиховим коефицијентом, одабиром да ли улази у обрачун топлог оброка или превоза
 Обрачун додатака: процентуална и фиксна повећања
 Обрачун одбитака: кредити, процентуална и фиксна умањења
 Аутоматски обрачун топлог оброка или превоза на основу сатнице унешене код обрачуна плате
 Обрачун осталих исплата (регреса, зимнице...)
 Обрачун уговора о дјелу, привременим и повременим пословима...
 Извјештаји: платне листе, листићи за раднике, спискови по банкама, листе по кредиторима, рекапитулације...
 Генерисање фајлова за банке
 Генерисање фајлова за пореску управу (пореске пријаве)

   Референце


 Лутрија РС Бања Лука
 ГП Крајина Бања Лука
 ГП Враница Бања Лука
 Институт за грађевинарство Бања Лука
 Основни суд Бања Лука
 Окружни суд Бања Лука
 Врховни суд Бања Лука
 Окружни привредни суд Бања Лука
 Виши привредни суд Бања Лука
 Основни суд Градишка
 Основни суд Котор Варош
 Републичко јавно правобранилаштво Бања Лука
 Триглав осигурање ад
 Агенција СР Цеца Бања Лука
 Агенција ИМД Бања Лука
 Дубикотон доо Козарска Дубица
 Инова доо Бања Лука
 Милош Импекс доо Бања Лука
 Golden card доо Бања Лука

 

Основна средства
 
Спецификација функционалности апликације
Основна средства
 
   Основни модул Основна средства

 Шифарници – Матични подаци о основним средствима, Конта, Амортизационе групе, Мјеста трошка
 Могућност повезивања са главном књигом и аутоматског књижења
 Налози – унос података о финансијским промјенама за основна средства
 Расход основног средства
 Продаја основног средства
 Промјена инвентурног броја основног средства
 Обрачун амортизације – мјесечни, квартални, полугодишњи, годишњи
 Стопе за обрачун амортизације – на основу група амортизације или на основу вијека трајања
 Пописне листе
 Подешавање права приступа
 Логовање операција
 
   Извјештаји
  • Прегледи шифарника
  • Стања основних средстава - појединачно
  • Стања основних средстава – збирно по контима, по групама амортизације, по мјестима трошкова
  • Картице основних средстава
  • Прегледи обрачунате амортизације
  • Преглед набављених основних средстава
  • Преглед расходованих основних средстава
  • Експорти извјештаја
   Референце

 Лутрија РС Бања Лука
 Служба за ревизију јавног сектора РС Бања Лука
 ГП Крајина Бања Лука
 ГП Враница Бања Лука
 Институт за грађевинарство Бања Лука
 Филозофски факултет Бања Лука
 Академија наука Бања Лука
 Основни суд Бања Лука
 Окружни суд Бања Лука
 Врховни суд Бања Лука
 Окружни привредни суд Бања Лука
 Виши привредни суд Бања Лука
 Основни суд Градишка
 Основни суд Котор Варош
 Републичко јавно правобранилаштво Бања Лука
 Дом здравља Шипово
 Агенција СР Цеца Бања Лука
 Агенција ИМД Бања Лука
 Дубикотон доо Козарска Дубица
 Инова доо Бања Лука
 Милош Импеx доо Бања Лука
 Golden Card доо Бања Лука
 ЕФ Ревизор Бања Лука
 БДБ Агент Бања Лука
 БДБ Инвест Бања Лука
 FreeLand БДБ Приједор
 
ERP системи - oпције
 

Имплементација и одржавање ЕРП система се обавља у складу са потребама корисника:

- интерно развијени модули (мала предузећа)

- Мicrosoft Dynamics NAV (средња и велика предузећа)