Сертификације

Пронађите експерте који су Вам потребни

Међу нама пронађите консултанте из различитих подручја:

- ИТ ревизија (CISA, CISSP)

- Информациона безбједност (CISM, CSX)

- ISO27k, 20k, 9k ревизија усклађености

- Управљање пројектима (PMP).