Revizija IT projekata

Reviziju projekta obavlja nezavisna osoba koja daje smjernice šta se može učiniti na drugi način da bi se unaprijedili ili povećali izgledi za uspjeh projekta. Neformalni ekvivalent revizije projekta se obično zove stručni pregled/interna kontrola.

Svaki projekat može imati koristi od povremene revizije. To svakako nije zastrašujuće kao što može izgledati na prvi pogled.

Reviziju projekta obavlja nezavisna osoba koja daje smjernice šta se može učiniti na drugi način da bi se unaprijedili ili povećali izgledi za uspjeh projekta.

Neformalni ekvivalent revizije projekta se obično zove stručni pregled/interna kontrola. To se dešava kada kolege izvrše nadzor projekta i pripadajuće dokumentacije i daju svoje viđenje gdje se treba uložiti dodatni napor ili vrijeme.

Revizija projekta je formalna tako da obično obuhvata grupu unaprijed definisanih pitanja i provodi se od strane revizora koji poznaje projektne zadatke ili često provodi ovakve revizije.

Šta da očekujete od revizije projekta?
Posmatrajte reviziju projekta kao pozitivno iskustvo. Trebalo bi da Vam pruži rane signale za akciju ukoliko su neki parametri projekta problematični. Dobićete priliku da radite sa iskusnim projektnim profesionalcima.

Implementacijom preporuka možete učiniti uspješnim Vaš projekat, Vaš tim i Vas lično, te ostvariti ukupno pozitivne rezultate za cijelu organizaciju.

Potrebno Vam je još informacija?

Pozovite nas za detaljan opis procedura i sadržaja ponude revizije projekata.