Eksterna revizija IS-a

Ponudu eksterne revizije informacionog sistema prilagođavamo potrebama korisnika

Nudimo različite opcije usluga eksterne revizije informacionog sistema:

  • detaljnu reviziju prema unaprijed utvđenim ciljevima i sadržaju revizije 
  • IT reviziju baziranu na ugovorenim danima revizora
  • IT reviziju u saradnji sa velikim revizorskim kućama.