Siguran pristup veb baziranim aplikacijama

Koristite PKI za siguran pristup Vašem portalu (ili bilo kojim veb baziranim aplikacijama)

Rješenja za siguran pristup (na veb bazirane aplikacije)

Sistem se obično sastavlja pomoću sljedećih komponenti:

1. CA - Autoritet za izdavanje sertifikata

2. Konfigurisani korisnici veb/aplikacijski serveri

3. Identična upravljačka komponenta

4. Pilot veb aplikacija - izabrana od strane korisnika