Eksternalizacija funkcije interne revizije IS-a

Eksternalizacija (outsourcing) IT revizije pruža primjenu najboljih praksi revizije, regulatornu i zakonsku usklađenost i razumne troškove uspostavljenih kontrola

Kompetentna i kontinuirana interna revizija informacionog sistema obično je dio regulatornih i zakonskih obaveza u bankama, osiguranju, medicinskim i javnim ustanovama. Naša je namjera da kroz dugoročnu posvećenost i podršku korisniku ponudimo vidljivu poslovnu vrijednost programa IT revizije. Naš revizorski tim čine specijalizovani IT revizori, revizori bezbjednosti i projektni menadžeri sa dubokim razumijevanjem poslovanja i IT procesa u gore navedenim djelatnostima. Većina naših ugovora uključuje: 

  • detaljni višegodišnji program IT revizije sa relevantnim kontrolnim ciljevima
  • detalji intergracije postojećih procedura interne revizije i saradnje sa timom interne revizije - ako postoji
  • definicija i održavanje regulatornog okvira revizije 
  • definicija okvira za IT reviziju i okvira za bezbjednost/cyber bezbjednost
  • definiše reviziju materijalno značajnih eksternalizovanih aktivnosti.