Glavna knjiga

Specifikacija najvažnijih funkcionalnosti aplikacije
Glavna knjiga   Osnovni modul Finansijsko knjigovodstvo
 Nalozi
 Šifarnici -  Partneri, Kontni plan, Vrste naloga, Parametrizacija
 Automatsko zatvaranje klasa
 Automatsko zatvaranje poslovne godine
 Podešavanje prava pristupa
 Logovanje operacija
 Mogućnost vođenja po više organizacionih jedinica


   Izvještaji

  • Stanja i kartice partnera
  • Stanja i kartice konta
  • Bruto bilans, Zaključni list
  • Stanja analitika i sintetika
  • Eksporti izvještaja
    Dodatni modul KIF/KUF
 Automatsko kreiranje KIF/KUF
 Automatsko kreiranje avansnog KIF/KUF

   Dodatni modul IOS
 Automatsko kreiranje IOS-a – masovno i pojedinačno
 Eksport u Word format