Euridikini ERP softverski moduli

Plate i ljudski resursi
 

Specifikacija funkcionalnosti aplikacije
Kadrovska evidencija i obračun plata

   Osnovni modul Kadrovska evidencija

 Matični podaci o zaposlenima usaglašeni sa matičnom knjigom
 Automatsko računanje godina staža
 Izvještaji i analize na osnovu podataka. Poseban set izvještaja za Zavod za statistiku
 Praćenje edukacije i obrazovanja radnika
 Automatsko generisanje rješenja o godišnjim odmorima


   Osnovni modul Obračun plata

 Povezan sa modulom kadrovska evidencija
 Obračun plata na osnovu satnice, koeficijenta ili ugovorne plate
 Vrste satnica riješene kroz registar zajedno sa njihovim koeficijentom, odabirom da li ulazi u obračun toplog obroka ili prevoza
 Obračun dodataka: procentualna i fiksna povećanja
 Obračun odbitaka: krediti, procentualna i fiksna umanjenja
 Automatski obračun toplog obroka ili prevoza na osnovu satnice unešene kod obračuna plate
 Obračun ostalih isplata (regresa, zimnice...)
 Obračun ugovora o djelu, privremenim i povremenim poslovima...
 Izvještaji: platne liste, listići za radnike, spiskovi po bankama, liste po kreditorima, rekapitulacije...
 Generisanje fajlova za banke
 Generisanje fajlova za poresku upravu (poreske prijave)

   Reference


 Lutrija RS Banja Luka
 GP Krajina Banja Luka
 GP Vranica Banja Luka
 Institut za građevinarstvo Banja Luka
 Osnovni sud Banja Luka
 Okružni sud Banja Luka
 Vrhovni sud Banja Luka
 Okružni privredni sud Banja Luka
 Viši privredni sud Banja Luka
 Osnovni sud Gradiška
 Osnovni sud Kotor Varoš
 Republičko javno pravobranilaštvo Banja Luka
 Triglav osiguranje ad
 Agencija SR Ceca Banja Luka
 Agencija IMD Banja Luka
 Dubikoton doo Kozarska Dubica
 Inova doo Banja Luka
 Miloš Impeks doo Banja Luka
 Golden card doo Banja Luka

 

Osnovna sredstva
 
Specifikacija funkcionalnosti aplikacije
Osnovna sredstva
 
   Osnovni modul Osnovna sredstva

 Šifarnici – Matični podaci o osnovnim sredstvima, Konta, Amortizacione grupe, Mjesta troška
 Mogućnost povezivanja sa glavnom knjigom i automatskog knjiženja
 Nalozi – unos podataka o finansijskim promjenama za osnovna sredstva
 Rashod osnovnog sredstva
 Prodaja osnovnog sredstva
 Promjena inventurnog broja osnovnog sredstva
 Obračun amortizacije – mjesečni, kvartalni, polugodišnji, godišnji
 Stope za obračun amortizacije – na osnovu grupa amortizacije ili na osnovu vijeka trajanja
 Popisne liste
 Podešavanje prava pristupa
 Logovanje operacija
 
   Izvještaji
  • Pregledi šifarnika
  • Stanja osnovnih sredstava - pojedinačno
  • Stanja osnovnih sredstava – zbirno po kontima, po grupama amortizacije, po mjestima troškova
  • Kartice osnovnih sredstava
  • Pregledi obračunate amortizacije
  • Pregled nabavljenih osnovnih sredstava
  • Pregled rashodovanih osnovnih sredstava
  • Eksporti izvještaja
   Reference

 Lutrija RS Banja Luka
 Služba za reviziju javnog sektora RS Banja Luka
 GP Krajina Banja Luka
 GP Vranica Banja Luka
 Institut za građevinarstvo Banja Luka
 Filozofski fakultet Banja Luka
 Akademija nauka Banja Luka
 Osnovni sud Banja Luka
 Okružni sud Banja Luka
 Vrhovni sud Banja Luka
 Okružni privredni sud Banja Luka
 Viši privredni sud Banja Luka
 Osnovni sud Gradiška
 Osnovni sud Kotor Varoš
 Republičko javno pravobranilaštvo Banja Luka
 Dom zdravlja Šipovo
 Agencija SR Ceca Banja Luka
 Agencija IMD Banja Luka
 Dubikoton doo Kozarska Dubica
 Inova doo Banja Luka
 Miloš Impex doo Banja Luka
 Golden Card doo Banja Luka
 EF Revizor Banja Luka
 BDB Agent Banja Luka
 BDB Invest Banja Luka
 FreeLand BDB Prijedor
 
ERP sistemi - opcije
 

Implementacija i održavanje ERP sistema se obavlja u skladu sa potrebama korisnika:

- interno razvijeni moduli (mala preduzeća)

- Microsoft Dynamics NAV (srednja i velika preduzeća)