Osnovne informacije o preduzeću - kontakt

Osnovni podaci o preduzeću - kontakt

Naziv firme

 

Euridika d.o.o.

Adresa

 

Vase Pelagića 58-4, Banja Luka,78000

Država

 

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon

 

+387 51 327070

Faks

 

+387 51 327071

e-pošta

 

[email protected]

web-site

 

www.euridika.com

Direktor

Izvršni direktor

Nebojša Bulatović

Sonja Pavlović

JIB jedinstveni identifikacioni broj

 

4402984520005

PIB - poreski broj   (PDV)

 

402984520005

Matični broj

 

11050000

Registracija (naziv suda i broj registracije) 

Okružni privredni sud u Banjoj Luci

71-01-Reg-09-00377

 

Broj zaposlenih

 

4

Pretežna djelatnost

58.29 izdavanje ostalog softvera

 

Naziv poslovne banke, broj računa

 

MF banka a.d. Banja Luka

 

5721060001172440 

 

Preuzmite PDV broj: ovdje

Preuzmite Potvrdu o registraciji: ovdje